Friday, 27 November 2009

resolusi cemerlang - pengenalan

toko mamat ini diuruskan oleh resolusi cemerlang. sebuah enterpris milik perseorangan yang teman empunya. selain dari menguruskan toko mamat, teman menyediakan perkhidmatan perancangan kewangan dan harta Islam. ilmu ini teman perolehi setelah lulus mengikut kursus sebagai "Islamic Estate Planner" dari as-Salihin Trustess Berhad. Mudah cerita. bab-bab mengenai harta pusaka, faraid, hibah, penulisan wasiat, teman bersedia membantu menyelesaikannya. khidmat yang teman tawarkan ini lebih kepada rundingcara nasihat tetapi kalau ada kawan2 yang perlukan teman hadir sebagai penceramah, insyallah teman sedia membantu.

No comments:

Post a Comment