Sunday, 29 November 2009

Pengenalan Kepada Perancangan Harta Islam - Memelihara, Melindungi & Mengagih

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah S.A.W bersabda : " Bukanlah seorang Muslim yang sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali Wasiatnya sudah tertulis dan disimpan di bawah kepalanya." Petikan dari sahih al-Bukhari (vol IV p.1)

No comments:

Post a Comment